Kim bơm keo, Kim nhỏ keo TD needle

Xylanh đựng keo có các màu như Trắng, Đen, Cam với công dụng khác nhau, như màu cam và màu đen dùng để đựng keo UV, chống ánh sáng bên ngoài vào.

Xylanh đựng keo có nhiều Size khác nhau :

Part No. Part Name
EB03 Xylanh màu trắng 3cc
EB05 Xylanh màu trắng 5cc
EB10 Xylanh màu trắng 10cc
EB30 Xylanh màu trắng 30cc
EB55 Xylanh màu trắng 55cc
EB300 Xylanh màu trắng 300cc
EB03O Xylanh chống UV 3cc
EB05O Xylanh chống UV 5cc
EB10O Xylanh chống UV 10cc
EB30O Xylanh chống UV 30cc
 EB300O Xylanh chống UV 300cc
Sản phẩm cùng loại