Thiết bị đo UV hãng EIT, Model UVicucre Plus II

Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II /  Máy đo năng lượng UV UVicure Plus II

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II /  Máy đo năng lượng UV UVicure Plus II dung để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy phù hợp sử dụng với các loại máy UV dạng băng tải, Máy được sử dụng trong ngành in ấn UV, giày da, gỗ, điện tử…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model UVicure Plus II chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm), hoặc UVB(280-320nm), hoặc UVC(250-260nm), hoặc UVV(395-445nm), Khách hàng sẽ yêu cầu khi đặt hàng
 2. Màn hình hiển thị : Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen
 3. Máy có 3 dải đo là dải cao, dải trung bình, dải thấp
 4. Dải cao 10W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-100mW/cm² to 10W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( - 10mW/cm² to 1W/cm²)
 5. Dải trung bình 1W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-10mW/cm² to 1W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( 1mW/cm² to 100mW/cm²)
 6. Dải thấp 100mW : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC là (-1mW/cm² to 10W/cm
 7. Sai số đo là +/ - 10%
 8. Nhiệt độ làm việc : 0-75 độ,
 9. Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng
 10. Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục
 11. Kích thước : Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm
 12. Trọng Lượng máy đo : 289 Gram
 13. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 14. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 15. Trọng lượng túi đựng máy : 260 Gram
 16. Kính thước túi đựng máy : Dài x Rộng x Cao (274 x 197 x 89)mm

NOTE: MÁY CÓ THỂ NÂNG CẤP LÊN CHỨC NĂNG PROFILER ĐỂ SỬ DỤNG VỚI PHẦN MỀM PHÂN TÍCH POWERVIEW II

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Spot

Máy đo cường độ UV SPOT CURE /  Máy đo năng lượng UV SPOT CURE

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV SPOT CURE /  Máy đo năng lượng UV SPOT CURE dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model SPOT CURE chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm), hoặc UVB(280-320nm), hoặc UVC(250-260nm), hoặc UVV(395-445nm), Khách hàng sẽ yêu cầu khi đặt hàng
 2. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 3. Máy có dải đo là 0 – 19.99W/ cm²  , Có thể mở rộng dải đo lên từ 0 – 99.9 W/ cm² 
 4. Độ phân dải ( Bước đo ) 10mW/ cm² , đối với model mở rộng là 100mW/ cm² 
 5. Sai số đo là +/ - 10%
 6. Nhiệt độ làm việc : 0-70 độ,
 7. Máy sử dụng 1 Pin Lithium theo máy
 8. Tuổi thọ của pin đạt 12.500 giờ hoạt động liên tục hoặc hơn 100.000 lần đọc dữ liệu đo
 9. Kích thước : 16.26 x 4.42cm
 10. Trọng Lượng máy đo : 358 Gram
 11. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 12. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model LED 4 Band Profiler

Máy đo cường độ UV LED Cure Profiler /  Máy đo năng lượng UV LED Cure Profiler ( Model 4 Kênh )

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV LED Cure Profiler /  Máy đo năng lượng UV LED Cure Profiler dung để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy phù hợp sử dụng với các loại máy UV dạng băng tải, Máy được sử dụng trong ngành in ấn UV, giày da, gỗ, điện tử…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model LED CURE Profiler  có 3 kênhL-365 (365nm), L-385(385nm),  L-395(395nm) và L-405(405nm)
 2. Màn hình hiển thị : Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen
 3. Dải đo được từ 400mW/cm² - 40mW/cm²
 4. Mỗi bước đo là : 3mW/cm²
 5. Máy có giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm
 6. Máy có 3 chế độ lấy mẫu : 25 lần / giây, 128 lần / giây và 2048 lần / giây
 7. Nhiệt độ làm việc : 0-75 độ,
 8. Sai số đo là +/ - 10%
 9. Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng
 10. Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục
 11. Kích thước : Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm
 12. Trọng Lượng máy đo : 289 Gram
 13. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 14. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 15. Trọng lượng túi đựng máy : 260 Gram
 16. Kính thước túi đựng máy : Dài x Rộng x Cao (274 x 197 x 89)mm
 17. Máy có thể sử dụng với phần mềm PowerView III, Chức năng Profiler có khả năng phân tích, so sánh dữ liệu của các lần đo, Cũng như có thể đo nhiều đèn UV trong cùng 1 hệ thống

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Microcure MC-2A

Máy đo cường độ UV DataReader và Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Máy đo năng lượng UV DataReder Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV DataReader /  Máy đo năng lượng UV DataReader dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động, gỗ, giày dép, in ấn…

Máy DataReader là loại máy dùng để đọc và hiển thị giá trị đo từ cảm biến Microcure MC-2A hoặc Microcure MC-10A, MC-0.2A ( Do đó máy chỉ sử dụng đọc và hiển thị giá trị khi sử dụng chung với cảm biến MC-2A hoặc MC-10A, MC-0.2A)

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy DataReader :

 1. Đối với Model DataReader chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm),
 2. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 3. Máy có dải đo là 500mW/ cm² tới 10W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-10A )  , 00mW/ cm² tới 2W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-2A ), 10mW/ cm² tới 100W/ cm²    ( Khi sử dụng với MC-0.2A)
 4. Có chức năng báo quá dải đo
 5. Sai số đo là +/ - 7%
 6. Nhiệt độ làm việc : 0-70 độ,
 7. Máy sử dụng 1 Pin 9V Lithium
 8. Kích thước : 139.7 x 108 x 36.8mm
 9. Trọng Lượng máy đo : 333.11 Gram

 

Thông Số Kỹ Thuật Của Sensor Microcure MC-2A và MC-10A :

Cảm biến Microcure MC-2A, MC-10A và MC-0.2A sử dụng với DataReader

 1. Đối với MC-2A và MC-10A sẽ đo được trong phổ UVA (320-390nm),
 • MC-10A : đo được từ 500mW/ cm² tới 10W/ cm² 
 • MC-2A : đo được từ 100mW/ cm² tới 2W/ cm² 
 • MC-0.2A : đo được từ 10mW/ cm² tới 200W/ cm² 
 1. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 2. Tần số lấy mẫu 2048 lần / giây
 3. Sai số đo là +/ - 7%
 4. Nhiệt độ làm việc : 15-70 độ,
 5. Mỗi Microcure Sensor sẽ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm
 6. Máy sẽ đo được khoảng 200 lần hoặc 1 năm sử dụng, tùy điều kiện nào tới trước
 7. Kích thước : 33 x 24.3 x 6.35mm
 8. Trọng Lượng máy đo : 9.4 Gram
 9. Vật liệu làm bằng thép không gỉ

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Datareader

Máy đo cường độ UV DataReader và Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Máy đo UV MCR2000-LF  / Máy đo năng lượng UV MCR2000-LF

Máy đo năng lượng UV DataReder Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV DataReader /  Máy đo năng lượng UV DataReader dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động, gỗ, giày dép, in ấn…

Máy DataReader là loại máy dùng để đọc và hiển thị giá trị đo từ cảm biến Microcure MC-2A hoặc Microcure MC-10A, MC-0.2A ( Do đó máy chỉ sử dụng đọc và hiển thị giá trị khi sử dụng chung với cảm biến MC-2A hoặc MC-10A, MC-0.2A)

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy DataReader :

 1. Đối với Model DataReader chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm),
 2. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 3. Máy có dải đo là 500mW/ cm² tới 10W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-10A )  , 00mW/ cm² tới 2W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-2A ), 10mW/ cm² tới 100W/ cm²    ( Khi sử dụng với MC-0.2A)
 4. Có chức năng báo quá dải đo
 5. Sai số đo là +/ - 7%
 6. Nhiệt độ làm việc : 0-70 độ,
 7. Máy sử dụng 1 Pin 9V Lithium
 8. Kích thước : 139.7 x 108 x 36.8mm
 9. Trọng Lượng máy đo : 333.11 Gram

 

Thông Số Kỹ Thuật Của Sensor Microcure MC-2A và MC-10A :

Cảm biến Microcure MC-2A, MC-10A và MC-0.2A sử dụng với DataReader

 1. Đối với MC-2A và MC-10A sẽ đo được trong phổ UVA (320-390nm),
 • MC-10A : đo được từ 500mW/ cm² tới 10W/ cm² 
 • MC-2A : đo được từ 100mW/ cm² tới 2W/ cm² 
 • MC-0.2A : đo được từ 10mW/ cm² tới 200W/ cm² 
 1. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 2. Tần số lấy mẫu 2048 lần / giây
 3. Sai số đo là +/ - 7%
 4. Nhiệt độ làm việc : 15-70 độ,
 5. Mỗi Microcure Sensor sẽ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm
 6. Máy sẽ đo được khoảng 200 lần hoặc 1 năm sử dụng, tùy điều kiện nào tới trước
 7. Kích thước : 33 x 24.3 x 6.35mm
 8. Trọng Lượng máy đo : 9.4 Gram
 9. Vật liệu làm bằng thép không gỉ

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Map LED

EIT® LEDMAP™
Applications with high process speeds, such as digital LED
printers, require a radiometer with high sample rates to capture
accurately the irradiance (Watts/cm2) and energy density
(Joules/cm2) values and profiles as a function of time. These
measurements are made by the LEDMAP™ which also can
measure and profile process temperatures.

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Power Puck II

Máy đo cường độ UV Power Puck II /  Máy đo năng lượng UV Power Puck II

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II /  Máy đo năng lượng UV UVicure Plus II dung để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy phù hợp sử dụng với các loại máy UV dạng băng tải, Máy được sử dụng trong ngành in ấn UV, giày da, gỗ, điện tử…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model Power Puck II có 4 kênhUVA (320-390nm), UVB(280-320nm), UVC(250-260nm) và UVV(395-445nm)
 2. Màn hình hiển thị : Hiển thị chữ màu vàng trên nền đen
 3. Máy có 3 dải đo là dải cao, dải trung bình, dải thấp
 4. Dải cao 10W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-100mW/cm² to 10W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( - 10mW/cm² to 1W/cm²)
 5. Dải trung bình 1W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-10mW/cm² to 1W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( 1mW/cm² to 100mW/cm²)
 6. Dải thấp 100mW : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC là (-1mW/cm² to 10W/cm
 7. Sai số đo là +/ - 10%
 8. Nhiệt độ làm việc : 0-75 độ,
 9. Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng
 10. Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục
 11. Kích thước : Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm
 12. Trọng Lượng máy đo : 289 Gram
 13. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 14. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 15. Trọng lượng túi đựng máy : 260 Gram
 16. Kính thước túi đựng máy : Dài x Rộng x Cao (274 x 197 x 89)mm

NOTE: MÁY CÓ THỂ NÂNG CẤP LÊN CHỨC NĂNG PROFILER ĐỂ SỬ DỤNG VỚI PHẦN MỀM PHÂN TÍCH POWERVIEW III 

 

Máy đo UV LED L-365, 385,395,405

Máy đo cường độ UV LED Cure /  Máy đo năng lượng UV LED Cure  ( Model 1 Kênh )

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV LED Cure /  Máy đo năng lượng UV LED Cure dung để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy phù hợp sử dụng với các loại máy UV dạng băng tải, Máy được sử dụng trong ngành in ấn UV, giày da, gỗ, điện tử…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model LED CURE chỉ có 1 kênh hoặc là L-365 (365nm), hoặc L-385(385nm), hoặc L-395(395nm), hoặc L-405(405nm), Khách hàng sẽ yêu cầu khi đặt hàng
 2. Màn hình hiển thị : Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen
 3. Dải đo được từ 400mW/cm² - 40mW/cm²
 4. Mỗi bước đo là : 3mW/cm²
 5. Máy có giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm
 6. Máy có 3 chế độ lấy mẫu : 25 lần / giây, 128 lần / giây và 2048 lần / giây
 7. Nhiệt độ làm việc : 0-75 độ,
 8. Sai số đo là +/ - 10%
 9. Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng
 10. Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục
 11. Kích thước : Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm
 12. Trọng Lượng máy đo : 289 Gram
 13. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 14. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 15. Trọng lượng túi đựng máy : 260 Gram
 16. Kính thước túi đựng máy : Dài x Rộng x Cao (274 x 197 x 89)mm
 17. Máy có thể sử dụng với phần mềm PowerView III nếu kích hoạt chứng năng Profiler, Chức năng Profiler có khả năng phân tích, so sánh dữ liệu của các lần đo, Cũng như có thể đo nhiều đèn UV trong cùng 1 hệ thống

Máy đo UV PowerMap II

Máy đo cường độ UV Power Map II /  Máy đo năng lượng UV Power Map II

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV Power Map II /  Máy đo năng lượng UV Powr Map II dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động…

Loại máy này có thể đo và so sánh cường độ UV của nhiều đèn trong một hệ thống, Máy sử dụng với phần mềm phân tích Powerview III để phân tích, lưu trữ dữ liệu , so sánh…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model Power Map II có 4 kênh hoặc là UVA (320-390nm), UVB(280-320nm),UVC(250-260nm), UVV(395-445nm),
 2. Máy có dải đo là 10W/ cm²  (UVA, UVB, UVV - 100mW/cm² to 10W/cm²), và (UVC  - 10mW/cm² to 1W/cm²)
 3. Độ phân dải ( Bước đo ) 10mW/ cm² , đối với model mở rộng là 100mW/ cm² 
 4. Máy có chức năng đo nhiệt độ
 5. Có thể chọn tần số lấy mẫu Từ : 128-2048 Hz (128-256-512-1024-2048)
 6. Sai số đo là +/ - 10%
 7. Nhiệt độ làm việc : 0-70 độ,
 8. Máy sử dụng 1 Pin Lithium theo máy
 9. Tuổi thọ của pin đạt 12.500 giờ hoạt động liên tục hoặc hơn 100.000 lần đọc dữ liệu đo
 10. Kích thước : 13.8 x 5.3x1.27mm
 11. Trọng Lượng máy đo : 207 Gram
 12. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 13. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 14. Sử dụng với phần mềm Powerview III , Phần mềm chạy trên hệ điều hanh Win 7 đến Win 10, File dữ liệu định dạng .tdms

Mô tả phần mềm Powerview so sánh cường độ UV giữa bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC

Mô tả phần mềm Powerview so sánh cường độ UV giữa các đèn trong cùng một hệ thống : 

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model Microcure

Máy đo cường độ UV DataReader và Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Máy đo UV MCR2000-LF  / Máy đo năng lượng UV MCR2000-LF

Máy đo năng lượng UV DataReder Microcure MC-2A, MC-10A, MC-0.2A

Giá : 34.000.000 đ

Giá : 48.500.000 đ (Bộ gồm 1Pcs DataReder + Microcure 2Pcs MC-2A hoặc 2Pcs MC-10A)

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV DataReader /  Máy đo năng lượng UV DataReader dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động, gỗ, giày dép, in ấn…

Máy DataReader là loại máy dùng để đọc và hiển thị giá trị đo từ cảm biến Microcure MC-2A hoặc Microcure MC-10A, MC-0.2A ( Do đó máy chỉ sử dụng đọc và hiển thị giá trị khi sử dụng chung với cảm biến MC-2A hoặc MC-10A, MC-0.2A)

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy DataReader :

 1. Đối với Model DataReader chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm),
 2. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 3. Máy có dải đo là 500mW/ cm² tới 10W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-10A )  , 00mW/ cm² tới 2W/ cm²  ( Khi sử dụng với MC-2A ), 10mW/ cm² tới 100W/ cm²    ( Khi sử dụng với MC-0.2A)
 4. Có chức năng báo quá dải đo
 5. Sai số đo là +/ - 7%
 6. Nhiệt độ làm việc : 0-70 độ,
 7. Máy sử dụng 1 Pin 9V Lithium
 8. Kích thước : 139.7 x 108 x 36.8mm
 9. Trọng Lượng máy đo : 333.11 Gram

 

Thông Số Kỹ Thuật Của Sensor Microcure MC-2A và MC-10A :

Cảm biến Microcure MC-2A, MC-10A và MC-0.2A sử dụng với DataReader

 1. Đối với MC-2A và MC-10A sẽ đo được trong phổ UVA (320-390nm),
 • MC-10A : đo được từ 500mW/ cm² tới 10W/ cm² 
 • MC-2A : đo được từ 100mW/ cm² tới 2W/ cm² 
 • MC-0.2A : đo được từ 10mW/ cm² tới 200W/ cm² 
 1. Màn hình hiển thị LCD : Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng
 2. Tần số lấy mẫu 2048 lần / giây
 3. Sai số đo là +/ - 7%
 4. Nhiệt độ làm việc : 15-70 độ,
 5. Mỗi Microcure Sensor sẽ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn đi kèm
 6. Máy sẽ đo được khoảng 200 lần hoặc 1 năm sử dụng, tùy điều kiện nào tới trước
 7. Kích thước : 33 x 24.3 x 6.35mm
 8. Trọng Lượng máy đo : 9.4 Gram
 9. Vật liệu làm bằng thép không gỉ

Thiết bị đo UV hãng EIT, Model UVicure Plus II

Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II /  Máy đo năng lượng UV UVicure Plus II

Giá : 42.000.000 đ

Hãng sản xuất : EIT

Nước sản xuất : USA

Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II /  Máy đo năng lượng UV UVicure Plus II dung để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy phù hợp sử dụng với các loại máy UV dạng băng tải, Máy được sử dụng trong ngành in ấn UV, giày da, gỗ, điện tử…

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy :

 1. Đối với Model UVicure Plus II chỉ có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm), hoặc UVB(280-320nm), hoặc UVC(250-260nm), hoặc UVV(395-445nm), Khách hàng sẽ yêu cầu khi đặt hàng
 2. Màn hình hiển thị : Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen
 3. Máy có 3 dải đo là dải cao, dải trung bình, dải thấp
 4. Dải cao 10W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-100mW/cm² to 10W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( - 10mW/cm² to 1W/cm²)
 5. Dải trung bình 1W : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-10mW/cm² to 1W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( 1mW/cm² to 100mW/cm²)
 6. Dải thấp 100mW : Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC là (-1mW/cm² to 10W/cm
 7. Sai số đo là +/ - 10%
 8. Nhiệt độ làm việc : 0-75 độ,
 9. Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng
 10. Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục
 11. Kích thước : Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm
 12. Trọng Lượng máy đo : 289 Gram
 13. Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ
 14. Có túi đựng máy và bảo vệ máy , có thể mang đi dễ dàng
 15. Trọng lượng túi đựng máy : 260 Gram
 16. Kính thước túi đựng máy : Dài x Rộng x Cao (274 x 197 x 89)mm

NOTE: MÁY CÓ THỂ NÂNG CẤP LÊN CHỨC NĂNG PROFILER ĐỂ SỬ DỤNG VỚI PHẦN MỀM PHÂN TÍCH POWERVIEW III