Kim Bơm Keo Teflon Banseok, PN: TN

Kim Teflon dùng trong các ứng dụng công nghệ cao, chính xác, do sợi teflon mềm nên không làm hư hỏng sản phẩm

Kim Teflon cũng có thể chống dính cho các loại keo Supper Glue

Part number :

TN-21G  : Teflon 0.66mm, Kim SUS 1.65mm, Màu Xám

TN25G : Teflon 0.3mm, Kim SUS 1.27mm, Màu Hồng

TN27G : Teflon 0.2mm, Kim SUS 0.9mm, Màu Đỏ

Kim Bơm Keo Teflon Banseok PN: BTFN

Kim Teflon dùng trong các ứng dụng công nghệ cao, chính xác, do sợi teflon mềm nên không làm hư hỏng sản phẩm

Kim Teflon cũng có thể chống dính cho các loại keo Supper Glue

Part Number :

BTFN-14G : Đường kính trong 1.676mm, Đường Kính Ngoài 1.651mm

BTFN-16G : Đường kính trong 1.346mm, Đường Kính Ngoài 1.651mm

BTFN-18G : Đường kính trong 1.067mm, Đường Kính Ngoài 1.372mm

BTFN-20G : Đường kính trong 0.864mm, Đường Kính Ngoài 1.168mm

BTFN-22G : Đường kính trong 0.711mm, Đường Kính Ngoài 1.016mm

BTFN-23G : Đường kính trong 0.660mm, Đường Kính Ngoài 0.965mm

BTFN-24G : Đường kính trong 0.559mm, Đường Kính Ngoài 0.864mm

BTFN-30G : Đường kính trong 0.305mm, Đường Kính Ngoài 0.610mm