Kim Teflon PTFE nozzle working under SUS guide TN-SUSG

Kim Teflon dùng trong các ứng dụng công nghệ cao, chính xác, do sợi teflon mềm nên không làm hư hỏng sản phẩm

Kim Teflon cũng có thể chống dính cho các loại keo Supper Glue

Kim Bơm Keo Teflon Musashi PTFE nozzle TN

Kim Teflon dùng trong các ứng dụng công nghệ cao, chính xác, do sợi teflon mềm nên không làm hư hỏng sản phẩm

Kim Teflon cũng có thể chống dính cho các loại keo Supper Glue

Part Number :

TN-13G : Đường Kính Trong 1.5mm , Đường Kính Ngoài 2.1mm

TN-14G : Đường Kính Trong 1.35mm , Đường Kính Ngoài 1.95mm

TN-15G : Đường Kính Trong 1.19mm , Đường Kính Ngoài 1.79mm

TN-16G : Đường Kính Trong 1.07mm , Đường Kính Ngoài 1.67mm

TN-17G : Đường Kính Trong 0.96mm , Đường Kính Ngoài 1.56mm

TN-18G : Đường Kính Trong 0.86mm , Đường Kính Ngoài 1.46mm

TN-19G : Đường Kính Trong 0.68mm , Đường Kính Ngoài 1.18mm

TN-20G : Đường Kính Trong 0.56mm , Đường Kính Ngoài 1.06mm

TN-21G : Đường Kính Trong 0.46mm , Đường Kính Ngoài 0.92mm

TN-22G : Đường Kính Trong 0.38mm , Đường Kính Ngoài 0.84mm